Strategie in het klein

Strategische doelstellingen

Een bedrijfsstrategie kan worden gezien als iets met een hoog abstractieniveau en wat ver van de operatie afstaat. Alleen feit is dat veel kleine zaken in de dagelijkse praktijk ook onderdeel (moeten) zijn om de bedrijfsdoelstellingen te (kunnen) behalen.

 

Als eerste moet de bedrijfsstrategie natuurlijk duidelijk zijn. Ik hanteer de definitie van Professor Doctor Pieter Klaas Jagersma hoogleraar Strategie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze is als volgt:

 

Missie            =         Wie zijn wij als organisatie?

Visie                =         Wie willen wij worden als organisatie?

 

Strategie is de weg van missie naar visie.

  

Vanuit jullie missie weet je als organisatie wat jullie goed kunnen en vanuit jullie visie waar jullie als onderneming naar streven. Deze weg is te beschrijven en om te zetten in concrete acties die je dan weer in de tijd uitzet. Jullie bedrijfsstrategie is geboren!

 

Op deze manier stel je jezelf als onderneming dus een gericht doel met concrete stappen om de gestelde doelen te behalen. Met behulp van scenario’s kan je de mogelijke variaties op de doelstellingen proberen te benaderen en anticiperen op deze variaties

 

Maar wat heb ik hier op de werkvloer nou mee te maken vraag jij je misschien af? Strategie is toch voor het management?

 

Nee, een goede, werkbare strategie moet door de gehele organisatie gedragen en uitgevoerd worden. Zonder richting ben je stuurloos.

 

Als een mammoettanker de haven uitvaart en de stuurman vraagt aan de kapitein:

“Waarheen kapitein” is het antwoord echt nooit: ”Ach, doe maar wat, we zien wel waar wij uitkomen”

 

Een aantal voorbeelden van strategie in de praktijk.

 

Een onderneming is een samenspel van processen, procedures, doelstellingen en menselijke interactie. Alle werkzaamheden binnen een  organisatie moeten dus leiden tot een bepaald resultaat. Wij werken ten slotte niet om elkaar bezig te houden! Sommige taken zijn corvee, andere voegen direct waarde toe.

Nu is het dus zaak om alle taken die geen waarde toevoegen, maar wel nodig zijn binnen de bedrijfsvoering, zo veel mogelijk te standaardiseren zodat de meeste tijd aan waarde toevoegde taken kan worden besteed.

 

Het (eenmalig) standaardiseren van de basis processen is dus absoluut een strategische keuze. Hierna heb jij tenslotte alle tijd om aan de hoofdtaken te werken. Wees dus kritisch op die basisprocessen en houdt deze actueel.

De opmerking : “Zo doen wij het al jaren” is het begin van het einde.

 

De jaarplannen van alle afdelingen binnen een organisatie dienen gebaseerd te zijn op het overkoepelende plan, namelijk het strategisch plan. Alle afspraken die jij als medewerker maakt ten behoeve van jouw functioneren moeten dus ook op deze strategische doelstellingen toegespitst zijn. Dit moet terugkomen in jouw functieprofiel, de kernwaarden van het bedrijf waar jij voor werkt en in de afspraken over de persoonlijke doelstellingen die jij met jouw leidinggevende maakt.

 

Wanneer je als bedrijf over een paar jaar voorop wil (blijven) lopen binnen een bepaalde bedrijfstak kan het heel nuttig zijn om op hoge scholen en universiteiten te gaan werven. Op die manier kunnen die specifieke competenties aan boord gehaald worden waardoor je (strategisch) voordeel hebt als organisatie. Dit vereist dus weer een heel ander aanname beleid en andere manier van leidinggeven.

 

In de directiekamer is er vaak een heldere en goed doordachte strategie bepaald, alleen vindt er verval plaats binnen de communicatie van deze strategie richting de rest van de organisatie.

Hoe komt dat? Door de manier van communiceren, verschil in interpretatie en het niet concretiseren van subdoelen die de hoofddoelen voor ogen hebben. Hiermee loopt je als organisatie het risico dat de slagingskans van jouw doelstellingen behoorlijk verkleind wordt.

 

Anders gezegd: Alle gelederen binnen een organisatie moet precies weten wat de strategie van het bedrijf is én wat er van hen verwacht wordt.

 

En als je iets niet weet, kan je er ook niets mee doen.

 

Welke bijdrage ga jij aan de bedrijfsstrategie leveren? Onthoud, samen sta je sterk en kan je de wereld aan! Bepaald samen een koers en focus.

"The essence of strategy is choosing what not to do."

WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email
Evolvers biedt interim-management en consultancy diensten aan op het gebied van organisatieontwikkeling. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van organisaties bij het realiseren van groei, verandering en verbetering.
https://evolvers.nl/
 
Logo Evolvers