Het  Spice model

Bij Evolvers geloven we dat organisaties over een waardevolle bron van menselijk kapitaal beschikken. Helaas wordt deze bron vaak niet volledig benut vanwege de dagelijkse drukte. Het bepalen van de strategische richting is een verantwoordelijkheid van het senior management, maar het is essentieel om deze strategie naar alle niveaus van de organisatie te communiceren en implementeren.

Ons eigen model, het Spice Model, legt de verbinding tussen de strategische richting en de operationele uitvoering, wat uiteindelijk moet resulteren in tevreden klanten. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezonde bedrijfscultuur, gebaseerd op heldere normen en waarden – het DNA van het bedrijf – en een goed besef van de realiteit, de basis vormt van een succesvolle onderneming.

Daarom staat bij ons de mens echt centraal. Uiteindelijk is het de mens die het verschil maakt. Het optimaliseren van uw processen is alleen mogelijk wanneer u een sterke fundering hebt. Alleen wanneer de juiste mensen de juiste dingen op de juiste manier doen, heeft het optimaliseren van processen zin

Spicemodel

Om onze methodiek effectief over te brengen, is het essentieel om wat context te bieden en enkele basisprincipes uit te leggen. Het begint allemaal met ons Spice rack-concept. Dit concept symboliseert de diverse elementen binnen een organisatie en benadrukt het belang van het vinden van een gebalanceerde mix.

Elk ‘kruid’ in ons Spicerack vertegenwoordigt een oplossing of methodiek. Hoewel er al veel geschreven is over bedrijfskundige principes, willen wij jullie tijdens onze workshops kennis laten maken met de meest recente en gangbare theorieën. Vervolgens brengen we deze in verbinding met onze eigen methodiek om zo de juiste samenstelling te creëren.

Bij onze aanpak richten we ons niet alleen op de onevenwichtige aspecten, maar juist op de gebalanceerde elementen. Vanuit onze methodiek begin je met een schone lei, waarbij de historie niet van belang is. Alle goed functionerende onderdelen worden behouden en meegenomen naar het einddoel. Je kunt op elk moment beginnen en voortdurend werken aan het realiseren van jouw ideale bedrijf. De toekomst wordt bepaald door de keuzes van vandaag.

Bovendien kun je met onze aanpak de omvang van de verandering zo groot of klein maken als je zelf wenst.

The  Cookbook

Het Cookbook is de praktische vertaling van het SPICE-model, waarbij het fundament wordt gevormd door het gewenste DNA dat door de organisatie is vastgesteld en leidt tot een excellente bedrijfsvoering. Dit DNA, dat voor alle leden van de organisatie geldt, vormt de basis waarop veranderingen zullen worden doorgevoerd.

Het Cookbook wordt stapsgewijs uitgewerkt, beginnend met het hogere doel. We geloven sterk dat een bedrijf dat louter streeft naar winst nooit uitmuntend kan zijn. Uitmuntende bedrijfsvoering overstijgt winst en omvat aspecten zoals waarde, normen, DNA, het juiste personeel, leiderschap en klantgerichtheid. Het hogere doel geeft duidelijk aan waar de organisatie naartoe wil en om dit te bereiken is een gefaseerde aanpak vereist.

Met het vaststellen van het hogere doel identificeren we ook de essentiële attributen die nodig zijn in de cultuur van de organisatie. De cultuur is van cruciaal belang, omdat deze bepaalt in hoeverre we ons inzetten voor klanten, collega’s, leveranciers, enzovoort. Een cultuur gericht op uitmuntendheid vormt de basis voor het bepalen van innovatiekracht, processen en uiteindelijk strategie.

Jouw  eigen menu

In een  Notendop

Geïnteresseerd  in ons?