Welkom bij Evolvers

Interim & Consulting op het gebied van organisatieontwikkeling

Wij helpen u met het realiseren van uw (ongekend) potentieel. Laat uw organisatie naar het volgende niveau evolueren!

 

Met Evolvers heeft u meer tijd om te ondernemen

Evolvers biedt ondernemingen dienstverlening op het gebied van organisatieontwikkeling. Wij doen dit op consultancy & interim basis.

Organisatieontwikkeling is een proces van continue verbetering en vernieuwing binnen een organisatie, met als doel het optimaliseren van de bedrijfsprestaties en het behalen van strategische doelen. Evolvers richt zich op het versterken van de organisatiecultuur, het verbeteren van de samenwerking en communicatie tussen medewerkers en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en kennis.

Onze aanpak is gebaseerd op samenwerking en co-creatie. We werken nauw samen met onze klanten om oplossingen te ontwikkelen die passen bij hun specifieke behoeften en doelen. We zijn gepassioneerd over het verbeteren van organisaties en het realiseren van positieve veranderingen.

Verandermanagement:

Wij begeleiden organisaties bij veranderingen en zorgen ervoor dat deze veranderingen soepel verlopen en positieve resultaten opleveren.

Organisatieadvies

Wij analyseren bedrijfsprocessen en identificeren verbeter potentieel op het gebied van onder ander, leiderschap, samenwerking, communicatie en efficiëntie.

Leiderschapsontwikkeling:

Wij ondersteunen de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden en helpen managers om hun medewerkers te motiveren en te inspireren

Agility

Agility, of wendbaarheid in het Nederlands, verwijst naar het vermogen van een organisatie om flexibel te zijn en snel te reageren op veranderingen in de markt, technologie, klantbehoeften of andere factoren die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

Het stramien van onze aanpak is als volgt.

Mens

Wie doet wat, waarom is dit en waar leidt dit toe. De mens binnen uw organisatie bepaalt uw succes en is het echte kapitaal binnen uw organisatie, mits goed onderhouden natuurlijk. De menselijke maat, werkplezier, waardering en verwachtingsmanagement zijn hierin essentieel.

Doelstellingen

Wat is het hogere doel van de onderneming, welke commerciële, financiële  en strategische doelstellingen liggen hier aan ten grondslag en hoe is de vertaling van de operatie tot deze doelstellingen. Zonder richting geen sturing

Proces

Alles wat nodig is om 1 en 2 te realiseren en wat wettelijk vereist is, niet meer en niet minder.

Evolvers is er niet voor iedereen. Wij werken alleen voor bedrijven die willen veranderen, die willen groeien en willen excelleren. Er zijn genoeg bedrijven beschikbaar die u kunt betalen om te laten zeggen wat u wilt horen. Hier doen wij niet aan mee. Soms is objectiviteit pijnlijk en confronterend, maar noodzakelijk. Kan u deze groeipijn aan, dan zit u bij ons goed. Ook is deze pijn collectief en daardoor constructief. Duidelijkheid, saamhorigheid, plezier, respect voor elkaar en structuur zijn factoren die u doen overleven.

Voelt u de pijn en ziet u deze onder ogen? Wilt u uw bedrijf naar het volgende niveau brengen en bent u bereid om zaken echt anders te doen waar nodig en oude patronen te doorbreken? Bel ons voor een afspraak en dan gaan wij direct aan de slag.

Wij zijn een team van ervaren organisatieadviseurs die organisaties ondersteunen bij het ontwikkelen van hun bedrijfsprocessen en het verbeteren van de bedrijfsprestaties. We werken samen met onze klanten om oplossingen op maat te ontwikkelen die passen bij hun specifieke behoeften. 

Do or do not. There is no try

Contact

Baarnsche Dijk 4, 3741 LR Baarn

Telefoonnummer: 085 – 06 03 501

KvK 60505540

 info@evolvers.nl