Welkom bij Evolvers

Interim & Consulting op het gebied van organisatieontwikkeling

Wij helpen u met het realiseren van uw (ongekend) potentieel. Laat uw organisatie naar het volgende niveau evolueren!

 

Met Evolvers heeft u meer tijd om te ondernemen

Evolvers biedt ondernemingen dienstverlening op het gebied van organisatieontwikkeling. Wij doen dit op consultancy & interim basis.

Expertise:
– Organizational Change Management
– Operational Excellence 
– Project- and program management
– Agile coaching

Het zijn uw medewerkers die de resultaten bereiken. Zij en uw diensten tezamen hebben uw onderneming gebracht waar u nu staat. Maar zijn alle delen van de organisatie perfect op elkaar afgestemd? Samen met u laten wij uw medewerkers en bedrijfsprocessen evolueren en brengen deze in lijn met uw bedrijfsdoelstellingen. Het resultaat is dat u alles uit uw bedrijf haalt wat erin zit. En u uw (ongekend) potentieel realiseert. Mooi streven toch?

Organizational Change Management

Dit is de systematische aanpak en toepassing van kennis, tools en middelen om met verandering om te gaan. Het omvat het definiëren en aannemen van bedrijfsstrategieën, structuren, procedures en technologieën om veranderingen in externe omstandigheden en de zakelijke omgeving aan te pakken.

Operational excellence

Dit de is de overtuiging van een organisatie om te focussen op efficiëntie, gestroomlijnde operaties en Suply Chain Management. Operational excellence werd gezien als een manier om standaard producten of diensten tegen een zo laag mogelijke prijs te verkopen, inmiddels is dit begrip verbreedt.

Project- & programmamanagement

Dit is het zodanig aansturen van een programma dat de doelen dichterbij komen op een manier die aansluit bij de eisen en wensen van de belanghebbenden. In programma's werken mensen op een bijzondere manier samen aan het nastreven van belangrijke doelen en daarvan afgeleide baten. Een programma kan weer bestaan uit meerdere projecten die tot een doel moeten leiden.

Agile coaching

Agile Coaching doe je met de volgende doelen in het achterhoofd, zoals: - zorgen dat er geëxperimenteerd en geleerd word - zorgen dat op basis van data de beste besluiten genomen worden en acties worden genomen waar klanten blij van worden - sturen op zelforganisatie en eigenaarschap - beter prioriteren en focussen - verkrijgen van een ritme en een natuurlijke structuur in de organisatie.

Het stramien van onze aanpak is als volgt.

Mens

Wie doet wat, waarom is dit en waar leidt dit toe. De mens binnen uw organisatie bepaalt uw succes en is het echte kapitaal binnen uw organisatie, mits goed onderhouden natuurlijk. De menselijke maat, werkplezier, waardering en verwachtingsmanagement zijn hierin essentieel.

Doelstellingen

Wat is het hogere doel van de onderneming, welke commerciële, financiële  en strategische doelstellingen liggen hier aan ten grondslag en hoe is de vertaling van de operatie tot deze doelstellingen. Zonder richting geen sturing

Proces

Alles wat nodig is om 1 en 2 te realiseren en wat wettelijk vereist is, niet meer en niet minder.

Evolvers is er niet voor iedereen. Wij werken alleen voor bedrijven die willen veranderen, die willen groeien en willen excelleren. Er zijn genoeg bedrijven beschikbaar die u kunt betalen om te laten zeggen wat u wilt horen. Hier doen wij niet aan mee. Soms is objectiviteit pijnlijk en confronterend, maar noodzakelijk. Kan u deze groeipijn aan, dan zit u bij ons goed. Ook is deze pijn collectief en daardoor constructief. Duidelijkheid, saamhorigheid, plezier, respect voor elkaar en structuur zijn factoren die u doen overleven.

Voelt u de pijn en ziet u deze onder ogen? Wilt u uw bedrijf naar het volgende niveau brengen en bent u bereid om zaken echt anders te doen waar nodig en oude patronen te doorbreken? Bel ons voor een afspraak en dan gaan wij direct aan de slag.

Bas Epker

Bas Epker

Interim manager & Agile coach & Consultant

Api

Api

De verbinder binnen Evolvers!

Do or do not. There is no try

Contact

Baarnsche Dijk 4, 3741 LR Baarn

Telefoonnummer: 085 – 06 03 501

KvK 60505540

 info@evolvers.nl