Strategische doelstellingen

strategisch hr beleid

In mijn eerste blog over teamvorming wil ik het hebben over strategische doelstellingen in relatie tot HR beleid.

 

In moeilijke economische tijden wordt veel gesproken over reorganisatie, kostenbesparing, fte reductie, outsourcing etc. Allemaal begrijpelijke onderwerpen die bij kunnen dragen aan een meer zuivere bedrijfsvoering.  Maar hoe behandelen wij de mensen die het werk moeten doen? En wat is het effect hiervan op hun bijdrage aan het geheel?

 

Wat mij opvalt is dat, ondanks het feit dat ze wel deel uitmaken van de vergelijking, het menselijk kapitaal in mijn ogen vaak niet de juiste aandacht krijgt. Dit geldt zowel in goede, als in slechte tijden.

 

Veel gebouwen rusten op een fundering die vaak bestaat uit beton. Beton bestaat weer uit staal, water, bindmiddel, zand en grind. Als deze bestanddelen niet in de juiste verhouding zijn is de sterkte van de fundering niet optimaal. Een aantal essentiële bestanddelen waar een fundering van een bedrijf uit bestaat is het juiste menselijk kapitaal, gemeenschappelijke doelen, transparantie, een gezonde financiële situatie, communicatie en trots. Wanneer een en ander niet in verhouding is heeft dit effect op de basis van het bedrijf.

 

Zolang een bedrijf geen gemeenschappelijke doelen inbed in alle lagen van communicatie, dus ook binnen de HR cyclus,  kan er nooit optimaal gestreefd worden naar de vastgestelde strategische doelstellingen.

 

De strategische doelstellingen van een bedrijf moeten in mijn ogen doorregen zijn met mens gerelateerde zaken als : Wat voor mensen heb ik nodig voor mijn doelstellingen, en welk soort management hoort hier bij? Hoe krijg ik mijn huidige populatie mee? Welke mensen staan de ontwikkeling en voortgang in het bedrijf in de weg?

Worden de juiste ontwikkelafspraken binnen het bedrijf meegenomen in de HR cyclus om over de hele linie de strategische doelstellingen te halen?

 

Vaak worden mensen aan het einde van het jaar beoordeeld op basis van het interne HR beleid in combinatie met de mening van de desbetreffende manager. Dit zijn over het algemeen geen afspraken die op basis van gelijkwaardigheid gemaakt zijn door de leidinggevende en de medewerker. Deze afspraken hebben vaak een eenzijdig karakter.

 

Zoek de juiste mensen bij uw doelstellingen en de juiste doelstellingen bij uw mensen…..

 

Bestaat er binnen jouw bedrijf een relatie tussen persoonlijke prestaties en de bedrijfsdoelstellingen? Zo niet, wat gaat jij hier aan doen?

WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email
Evolvers biedt interim-management en consultancy diensten aan op het gebied van organisatieontwikkeling. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van organisaties bij het realiseren van groei, verandering en verbetering.
https://evolvers.nl/
 
Logo Evolvers