Leiderschap : Aardig en effectief?

Finger hugging

Wat is beter als manager, aardig gevonden worden of effectief?

Het belang van een goede relatie tussen managers en medewerkers is onmiskenbaar. Een positieve werkomgeving, waarin mensen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen zal bijdragen aan een hogere productiviteit, betere samenwerking en hogere medewerkerstevredenheid.
Echter, er is een verschil tussen het streven naar een goede relatie en het verlangen om ‘aardig gevonden te worden’. Helaas gebeurt dit in de praktijk nog wel eens. Jezelf functioneel boven een groep plaatsen en objectief vanuit bedrijfsbelang beslissingen nemen is niet altijd even gemakkelijk. Dit nog los van de menselijke wens om er als persoon bij willen horen. Mijn ervaring is dat je er als manager nooit helemaal  “bij hoort”  hoe goed je het ook doet. En dat is ook helemaal niet erg. Alles wat jij als manager zegt of doet heeft effect, hoe klein ook. Hoe groter de span of control, des te verder sta je van de groep af. Als je hier bewust van bent dan kan je er wat mee. Dit “aardig gevonden willen worden” kan leiden tot problemen op de lange termijn, zowel voor de manager als voor de organisatie.
Allereerst kan het verlangen om aardig gevonden te worden leiden tot een gebrek aan besluitvaardigheid. Managers die te veel bezig zijn met het behagen van medewerkers, kunnen moeite hebben om moeilijke beslissingen te nemen die nodig zijn voor de organisatie. Het kan ook leiden tot het negeren van problemen zoals het niet adresseren van ongewenst gedrag, het niet delen van wederzijdse verwachtingen of objectieve coaching. Dit kan weer tot slechte prestaties van medewerkers leiden. Allemaal uit angst om de relatie te schaden.
Verder kan het verlangen om aardig gevonden te worden leiden tot een gebrek aan eerlijkheid en transparantie. Dit kan weer leiden tot een gebrek aan vertrouwen en transparantie binnen de organisatie, en op zijn beurt leiden tot geruchten en onzekerheid onder medewerkers.
Kortom, het streven naar een goede relatie tussen leidinggevende en medewerkers is van groot belang voor het succes van een organisatie.  Leiders moeten zich bewust zijn van de balans tussen een goede relatie die ontstaat door eigenschappen zoals: respect, gezag, daadkracht,  voorbeeldgedrag, transparantie en besluitvaardigheid. Door hierin balans te vinden, kunnen zij een positieve werkomgeving creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en ook effectief kunnen werken aan de doelstellingen van de organisatie. Dat is ook heel aardig toch? 🙂

WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Email
Evolvers biedt interim-management en consultancy diensten aan op het gebied van organisatieontwikkeling. We zijn gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van organisaties bij het realiseren van groei, verandering en verbetering.
https://evolvers.nl/
 
Logo Evolvers